Actievoorwaarden BUD x CRATE

Algemeen 

 • Deze actie wordt aangeboden door Bierbrouwerij AB InBev (statutaire naam ‘InBev Nederland NV’) – gevestigd te Breda, KvK nummer 20080399, ten behoeve van haar biermerk ‘BUD, hierna te noemen ‘BUD’ en betreft een winactie van een schilderij frame bij aankoop van specifieke BUD producten in de actieperiode. 

 • Deze BUD actie is van toepassing in de supermarkt, specifiek op Bud 6-pack 33cl blik, Bud 6-pack 30cl fles en Bud 30cl fles. 

 • Deelname aan de actie is enkel mogelijk voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn. 

 • Deelname aan de actie is mogelijk via www.kingofbeers.nl/crate. 

 • Door deelname aan de actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

Specifieke actie 

 • Deze actie loopt van 22 maart 2021 tot en met 25 april 2021, waarna deelname niet meer mogelijk is. 

 • BUD behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. 

 • Per account kunt je één keer deelnemen aan de actie. 

 • Je ziet direct of je gewonnen hebt. 

 • Voor deelname aan de actie zijn uitgesloten: personen onder de 18 jaar oud en deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie hebben ingevoerd, of wanneer BUD andere gronden heeft om te veronderstellen dat de deelnemer in strijd met de actievoorwaarden heeft gehandeld. 

Privacy  

 • Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij jou dat verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is: InBev Nederland NV 

 • Doel van de verwerking is jouw deelname aan deze actie mogelijk te maken en de winnaars bekend te kunnen maken.