Actievoorwaarden

1. Algemeen

 • Deze actie wordt aangeboden door InBev Nederland N.V. - gevestigd te Breda, KvK nummer 20080399, ten behoeve van haar biermerk ‘BUD, hierna te noemen ‘BUD’’ en betreft maximaal 40% korting op JBL producten bij aankoop van specifieke BUD producten in de actieperiode 

 • Deze BUD actie is van toepassing in de supermarkt, specifiek op Bud 6-pack 33cl blik en Bud 6-pack 30cl fles; 

 • Deelnemers aan de actie is enkel mogelijk voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn; 

 • Deelname aan de actie is mogelijk via www.kingofbeers.nl/jbl 

 • Door deelname aan de actie verklaart u akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

2. Specificatie actie 

 • Deze actie loopt van 11 november 2019 tot en met 16 maart 2020, waarna deelname niet meer mogelijk is; 

 • BUD behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging zal de actiecode  niet meer gebruikt kunnen worden. Reeds gereserveerde en betaalde JBL speakers worden uiteraard wel uitgeleverd. 

3. Deelname 

 • Deelname aan de actie geschiedt door de codes op de packs en de kassabon te scannen en in te voeren op kingofbeers.nl/jbl 

 • Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: personen onder de 18 jaar oud en deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie hebben ingevoerd, of wanneer BUD andere gronden heeft om te veronderstellen dat de deelnemer in strijd met deze actievoorwaarden heeft gehandeld.

4. Privacy 

 • Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij jou dat verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is: InBev Nederland NV  

 • Doel van de verwerking is jouw deelname aan deze actie mogelijk te maken en de winnaars bekend te kunnen maken. 

 • Persoonlijke gegevens die bij deze actie zullen worden verwerkt zijn: naam, telefoonnummer, leeftijd en woonplaats  

 • De wettelijke basis is jouw toestemming die je geeft op het moment dat u uw gegevens upload via kingofbeers.nl/jbl 

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de organisatie van deze actie.   

 • Indien jij jouw persoonsgegevens niet deponeert kun je niet deelnemen aan de actie.  

 • Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van Magneds, gevestigd aan de Fraterstraat 22, 5041 DL, Te Tilburg – een online marketingbureau die voor ons deze actie uitvoert en met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten om uw rechten conform deze privacy policy te beschermen.  

 • Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen tot de winnaars zijn bekendgemaakt, waarna deze worden verwijderd.  

 • Je kunt altijd vragen om informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar (art. 15-21 AVG), de toestemming intrekken (art. 7 AVG) en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).   

5. Klachten 

Alle klachten omtrent de Actie worden door BUD zeer serieus genomen. U kunt een klacht kenbaar via ons. 

consumententelefoonnummer 076-5253800 of via het email adres consumer.care.nl@ab-inbev.com

Voor klachten omtrent de JBL items, gelieve direct contact op te nemen met consumer care van Bierbrouwerij AB InBev.  

6. Slotbepalingen 

 • BUD is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie dan wel ten aanzien van eventuele gebreken aan de JBL speakers. Wijzigingen, typfouten en/of zetfouten zijn voorbehouden;

 • Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.