BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

VOER JE GEBOORTEDATUM IN

MET TROTS VOOR U GEBROUWEN, GEEN 18 GEEN ALCOHOL.
DRINK VERANTWOORD.
DEEL GEEN CONTENT MET PERSONEN JONGER DAN 18
© 2021 ANHEUSER-BUSCH INBEV

Privacy Policy Bud Dreams

Privacyverklaring BUD – Dare to dream – Actie

AB InBev neemt de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. We willen u graag informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u met ons communiceert in het kader van deze actie en hoe we voldoen aan de EU-verordening 2016/679 (GDPR).

 

Gegevensbeheerder / Data controller

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is InBev Nederland N.V. (hierna: AB InBev), gevestigd aan de Ceresstraat 1, 4811 CA te Breda. Tel: +31 (0)76 525 2424.

 

Doel van de verwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw deelname aan de actie ”BUD – Dare to dream”-Actie (hierna te noemen “Actie”) in goede banen te leiden en om de prijs aan de winnende deelnemer te verstrekken.

 

Categorieën van persoonsgegevens:

De categorieën van persoonsgegevens die binnen deze Actie verwerkt worden zijn de volgende: Profielfoto, persoonlijke Droom, Adres, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, E-mailadres.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking:

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 7.1.a), namelijk de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor deelname aan de Actie. Indien u weigert toestemming te verlenen, kunt u niet deelnemen.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

De gedeelde persoonsgegevens stellen ons in staat een gepersonaliseerde Bud fles te ontwerpen met een artistieke afbeelding van de door u ingezonden profielfoto, uw naam en de aangevulde droom (‘Dream’). Uw naam, de foto en de Dream zullen op het etiket van de gepersonaliseerde Bud-fles worden geplaatst en in de diverse Nederlandse supermarkten aan de consument ter beschikking worden gesteld, indien u daarmee instemt, conform de campagnevoorwaarden. De gepersonaliseerde Bud-fles zal met uw naam, foto en Dream zal ook worden opgenomen in de online “Dream Bottle Gallery” op de website: www.kingofbeers.nl/dreambottle waar deze publiekelijk zichtbaar is voor andere bezoekers van deze website. Het ontwerp dat met de door u ingezonden foto en Dream is gemaakt, zal tevens voor diverse publicitaire doeleinden worden gebruikt. Deze publiciteitsdoeleinden zijn onder andere; zogenaamde “Out-of-Home advertising” waarbij verstrekte gegevens getoond worden in openbare ruimtes (voornamelijk in grote steden) middels posters, banners, billboard en andere vergelijkbare grote reclame-uitingen, Social Media uitingen op diverse BUD (NL) Social Media kanalen, zoals Instagram en Facebook (waaronder inbegrepen, maar niet beperkt, tot uitingen over de verzamelde gepersonaliseerde flessen). Tot slot, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de gepersonaliseerde Bud-fles aan u te verzenden, indien u besluit om deze te kopen middels voormelde website.

 

Ontvanger(s) van de gegevens:

De in dit kader verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers, met uitzondering van Magneds, gevestigd aan de Fraterstraat 22, 5041 DL Te Tilburg en Wink B.V., gevestigd aan het Overhoeksplein 1, 8e etage, 1031KS Amsterdam – Beide online marketingbureaus die deze Campagne namens ons uitvoeren – en Staci Netherlands B.V., gevestigd aan de Sprendlingenstraat 57, 5061KM Oisterwijk, verantwoordelijk voor de distributie van de gepersonaliseerde Bud fles. Met elk van deze partijen is een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten om uw rechten te beschermen in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Rechten van de betrokkenen / data subjects:

Als betrokkene hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid; U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan;

 

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de volgende link:

https://contactus.ab-inbev.com

Of via de functionaris voor gegevensbescherming:

First Privacy GmbH

Web: https://www.first-privacy.com/

E-mail: abi-team@first-prilvacy.com

Telefoonnummer: + 49 421 69663282

 

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet volgens de wet verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV DEN HAAG

+31 (0)70-8888 500

+31 (0)70 8888 5012 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Bewaartermijn:

De hierbij verwerkte persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat de gehele prijs behorende bij deze Actie is overhandigd aan de winnaar, waarna de daarop betrekking hebbende persoonsgegevens worden gewist. Indien van toepassing; voor de betrokkenen die hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen deze gegevens worden bewaard tot twee jaar na de laatste communicatie met de betrokkene.

 

Technische en organisatorische maatregelen:

De verwerkingsverantwoordelijke zal passende en toereikende technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Toestemming:

Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door InBev Nederland N.V.  zoals hierboven uitgelegd ten behoeve van de BUD – Never stop Dreaming-Actie.

 

Ik geef toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal met betrekking tot de merken van InBev Nederland N.V.